top of page
privacy55.jpg
privacy77.jpg

Privacyverklaring

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 juni 2023.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Kemeling Taaltraining en Tekstredactie. U dient zich ervan bewust te zijn dat

Kemeling Taaltraining en Tekstredactie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

 

Kemeling Taaltraining en Tekstredactie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Over het gebruik van verzamelde gegevens:

Gebruik van mijn diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kemeling Taaltraining en Tekstredactie of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kemeling Taaltraining en Tekstredactie of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Cookies

Ik verzamel gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in mijn klanten, zodat ik mijn diensten hierop kan afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Kemeling Taaltraining en Tekstredactie of die van een derde partij. Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op mijn website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Gebruik door derden

In sommige gevallen deel ik persoonsgegevens met derden. Dit is het geval als ik met derden een overeenkomst hebben afgesloten omdat zij werk voor mij verrichten dan wel een controlerende functie hebben. Denk aan betaalinstanties, belastingdienst, accountant, leveranciers van lesmaterialen, zzp’ers, samenwerkingspartners. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Ik stel uw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden voor andere doelen dan waarvoor u ze mij hebt gegeven.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor heb verkregen.

Gevolgen van het niet verstrekken van uw persoonsgegevens

Mocht u de voor mij minimaal benodigde persoonsgegevens niet aan mij verstrekken, dan kan ik u niet voorzien van de door u gevraagde producten en of dienstverlening.

In mijn contactformulieren en accounts maak ik onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte velden. De verplichte gegevens heb ik nodig om mijn werk te doen. De niet-verplichte gegevens helpen mij om mijn werk beter te kunnen doen en u om uw cursus te optimaliseren. Ongeacht het verplichte karakter van persoonsgegevens behandel ik alle persoonsgegevens die u mij verstrekt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid conform dit privacystatement.

Vragen en klachten rond persoonsgegevens

Hebt u onverhoopt een klacht over de manier waarop ik met uw persoonsgegevens omga? Dan hoop ik dat u contact met mij opneemt, zodat ik uw klacht met u kan doornemen en die zo snel mogelijk kan oplossen. Maar uiteraard hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Ik bied alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die tot dat moment aan mij is verstrekt.

Inzien, wijzigen of verwijderen persoonsgegevens

Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, veranderen of verwijderen kunt u dit als volgt doen: u kunt mij mailen op hanneke@kemeling.com en ik zorg er dan voor dat u weet welke gegevens ik van u heb, of dat uw gegevens gecorrigeerd of verwijderd worden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit mijn bestanden wilt laten halen, kunt u contact met mij opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen:

Hanneke Kemeling

Kemeling Taaltraining en Tekstredactie

Nachtschade 118

6841KP Arnhem

T: 06 26 022 323

bottom of page