top of page

De digitale spellingtest

Waarom een digitale spellingtest?

Spelling. Een onderwerp waar niet alle harten sneller van gaan kloppen. Toch is iedereen het erover eens dat een tekst zónder spelfouten een veel betere indruk achter laat dan een tekst mét. En dat is dan ook de reden dat veel organisaties eens in de zoveel tijd spellingcursussen aanbieden aan hun medewerkers.

Maar soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld door tijdgebrek of doordat het moeilijk is om alle belangstellenden op hetzelfde tijdstip samen te brengen. Dat hoeft nu geen belemmering meer te zijn om iets aan spelling te doen, want er is iets nieuws: de digitale spellingtest! Met de digitale spellingtest kunnen spellers op een door henzelf gekozen moment in minder dan een uur hun spellingvaardigheid testen en bovendien hun kennis van de spellingregels opfrissen.

 
Hoe zit de test in elkaar?

Wie de test maakt, krijgt een gerandomiseerde selectie van vragen uit een database met een paar duizend testvragen. Iedere vraag moet binnen een van tevoren bepaald aantal seconden beantwoord worden. De helft van de vragen gaat over werkwoordspelling en de andere helft over algemene spelling. Alle belangrijke categorieën van de spelling worden getest.

Doordat de database zo groot is, krijgt iedereen een andere test. De test kan dus meer keren door dezelfde persoon worden gemaakt en is daarom ook zeer geschikt om als nulmeting en eindmeting te gebruiken bij zelfstudie of een cursus.

 

Na de test zijn de resultaten meteen te zien. Niet alleen in een totaalscore, maar ook in een score per categorie. Zo is onmiddellijk duidelijk waar de sterke en zwakke punten zitten. Maar dat is nog niet alles. Bij iedere foutief beantwoorde vraag staat het goede antwoord mét extra uitleg. Wie de test maakt, kan dus meteen even de kennis van de spellingregels opfrissen of zelfs vergroten!

 

Voor wie is de test bedoeld?

Bedrijven zetten de digitale spellingtest in als alternatief voor een spellingcursus of als voorbereiding of aanvulling op een spellingcursus. In eerste instantie is de test ontwikkeld voor mensen die werken op academisch of hbo-niveau. Maar de doelgroep is natuurlijk veel groter. Spelling is immers een onderwerp dat voornamelijk op de basisschool behandeld wordt. De test is bedoeld voor iedereen die wil weten wat het niveau is van haar of zijn spellingvaardigheid. 

Organisaties die hun medewerkers de test aanbieden, kunnen overigens de norm zelf vaststellen. Meestal ligt die op 75% of 80% goed beantwoorde vragen.

 

 

 

Wat kost de test?

Wie de test zelf wil maken of wil inkopen voor anderen, koopt een of meer licenties. Eén licentie geeft één persoon het recht om twee keer de test te maken. Licenties blijven een half jaar geldig.

 

Prijzen per stuk, exclusief 21% btw:

€ 99,00 - 1 licentie

€ 89,00 - 2-10 licenties

€ 69,00 - 10-50 licenties

€ 49,00 - 100 licenties

 

Wilt u meer informatie over de digitale spellingtest? Die geef ik u graag! Zie voor mijn contactgegevens de contactpagina.

 

 

 

 

bottom of page