top of page

Over Kemeling: Hanneke

Hoe leren mensen een taal? En hoe passen mensen die taal toe? Dat zijn twee vragen die voor mij heel sturend zijn geweest. Ik ben er bijvoorbeeld Nederlandse Taal en Letterkunde door gaan studeren en ze zijn de grondslag van mijn werk. Ik geef taaltrainingen en redigeer teksten voor overheid en bedrijfsleven en doe dat al meer dan dertig jaar.

 

In mijn beginnersjaren heb ik veel ervaring opgedaan bij overheidsinstanties, banken en verzekeraars. Later heb ik mijn werk uitgebreid naar andere branches. Soms benaderen opleiders mij voor specialistische taaltrainingen. Die ontwikkel en geef ik met veel plezier (bijvoorbeeld voor Elycio Talen, Schoevers of de HvA Academie).

 

 

Mijn werkterrein strekt zich uit over heel Nederland, en soms werk ik ook voor opdrachtgevers in het buitenland. Het gaat dan bijna altijd om trainingen Nederlands als tweede taal of trainingen Nederlands voor Nederlanders die lang in het buitenland hebben gewoond en hun kennis weer op willen frissen, bijvoorbeeld omdat ze in Nederland gaan werken of studeren.

 

Over het algemeen voer ik opdrachten zelfstandig uit. Alleen voor erg omvangrijke trainingsvragen met een beperkte doorlooptijd werk ik, uiteraard in overleg met de opdrachtgever, met een team van vakgenoten.

bottom of page