top of page

Taaltraining

Overzicht taaltrainingen

Nederlands als tweede taal (NT2)

  Cursussen voor beginners, halfgevorderden en gevorderden

  NT2 voor hoogopgeleiden

  NT2 voor het middenkader

  NT2 op de werkvloer

  Staatsexamentraining niveau 1 en niveau 2

 

Spelling, grammatica en lezen

  Opfriscursus spelling

  Correct Nederlands

  Snellezen

  Nieuw spellingtest

 

Zakelijk schrijven

  Efficiënt en begrijpelijk schrijven

  Klantgerichte brieven en e-mails schrijven

  Effectieve beleidsteksten en adviesrapporten schrijven

  Schrijven op B1-niveau

  Eigentijds Nederlands voor juristen en handhavers

Nederlands als tweede taal

Op het gebied van Nederlands als tweede taal kunt u kiezen voor een beginners-, halfgevorderden of gevorderdentraining die past bij uw opleidingsniveau. Het gaat dan om de ontwikkeling van de algemene taalvaardigheid in het Nederlands. De classificatie van de taalniveaus in deze trainingen is die van het Europees Referentiekader.

 

U kunt ook meer specifiek kiezen voor een training waarin u uw Nederlands verbetert op uw vakgebied. U leert dan gericht de taal die in uw werksituatie van groot belang is, bijvoorbeeld vakjargon.

 

Voor iedereen die het staatsexamen NT2 niveau 1 of niveau 2 wil doen, is er de examentraining. U traint hier speciaal op de kernpunten van de staatsexamens en leert welke wijze van antwoorden de meeste punten oplevert.

 

Een uitgebreidere beschrijving van werkwijze en inhoud per training kunt u later dit jaar op de website lezen.

Wilt u nu al meer informatie? Bel dan 06 2602 2323.

Spelling, grammatica en lezen

Bij deze trainingen gaat het om ‘algemeen Nederlands’. U frist de spellingsregels op en u leert fouten te herkennen en te verbeteren. Of u kijkt weer eens kritisch naar het opbouwen van zinnen en alinea’s en leert helderder te formuleren en enkele bekende stijlproblemen te voorkomen. In de cursus snellezen leert u een techniek waarmee u sneller en zonder verlies van begrip uw teksten kunt lezen.

 

Zakelijk schrijven

De cursussen Zakelijk schrijven gaan allemaal over schrijven in een professionele omgeving. De algemene vaardigheid en strategie van het schrijven in een zakelijke omgeving leert u in de cursus Efficiënt en begrijpelijk schrijven. In de overige trainingen staat telkens een ander type formuleren en een ander type tekstopbouw centraal. De manier van formuleren en de tekstopbouw hangt immers altijd af van het doel van de tekst en de lezers voor wie de tekst geschreven is.

bottom of page